Христо Карастоянов: Днешното бурно книгоиздателство прави лоша услуга на литературата

Усещам някакъв засилен интерес към миналото като начин за осмисляне на днешното. През последните няколко години видях поне пет-шест такива книги. Хем в различни жанрове

Христо Карастоянов: Днешното бурно книгоиздателство прави лоша услуга на литературата