199

Нинко Кирилов: На малкия ни книжен пазар стоката е уморено полегнала настрани осмица - безкрайна величина

Салвадор Дали казва, че ако твърде дълго се правиш на гений, ставаш гений. Ако променим мащаба, ако твърде дълго търсиш различен глас и имаш какво да кажеш (което е есенцията), ще намериш глас

199
Нинко Кирилов: На малкия ни книжен пазар стоката е уморено полегнала настрани осмица - безкрайна величина