Геният на писателя Тобайъс Улф, или картография на твърде човешкото

Няма да бъде ни най-малко преувеличение, ако нарека Тобайъс Улф един от най-великите живи американски писатели, особено на кратка проза

Геният на писателя Тобайъс Улф, или картография на твърде човешкото