Рецензия: Радостина А. Ангелова, "Афиши в огледалото"

Романът редува две времеви линии: едната съвременна, а другата любовна и културно-историческа, която надниква в живота на артистите ни от началото на XX век

Рецензия: Радостина А. Ангелова, "Афиши в огледалото"