Рецензия: Кристин Димитрова, "Като пристигнеш, обади се"

Майсторството ѝ да разказва е овладяно, класическо, пивко. Структурата също. Написано е да не спъва, но да бодва крака ти, да не те затруднява, но да те озовава в неочаквани дълбочини

Купи книгата от
Рецензия: Кристин Димитрова, "Като пристигнеш, обади се"