Рецензия: Роберт Зееталер, "Цял един живот"

За мен "Цял един живот" е роман за ентропията на живота, която натрупва (именно натрупва) отсъствия в нас, докато изчезнем и се разтворим и с душата, и с тялото си във вечния студ на нищото

Рецензия: Роберт Зееталер, "Цял един живот"