"Имитация на кошмар" на Ана Бландиана: фантастичното не е обратно на действителното

С писането си Ана Бландиана сякаш подлага действителността на безкрайно деление, извършва деконструкция на предметите, явленията, жестовете – до степен, в която буквално стига до базовите им елементи

"Имитация на кошмар" на Ана Бландиана: фантастичното не е обратно на действителното