Николай Терзийски за предстоящия си роман: Историческа и семейна сага, любовна история, дистопия, мистерия

"Хроники на неведомото" започва през XVIII век и завършва през XXI. Книгата има още по-голям времеви обхват, герои и истории от дебютния "Отлъчване"

Купи книгата от
Николай Терзийски за предстоящия си роман: Историческа и семейна сага, любовна история, дистопия, мистерия