Марин Бодаков: Моите неща са репортажи от Третия свят вътре в мен

За мен всяко ново стихотворение има функцията на окончателна рекапитулация. На данъчна декларация, която съм готов веднага да платя. Без никакви облекчения. И продължавам да си изработвам нови задължения, споделя поетът в разговор за последната си стихосбирка "Мечка страх"

Марин Бодаков: Моите неща са репортажи от Третия свят вътре в мен