Владимир Зарев за чудовищата в нас и около нас, за свободата и властта, за страха и любовта

Изкуството също е опит да властваме над другите, казвал съм го многократно, чрез силата на словото всеки одарен писател е един очарователен тиранин

Купи книгата от
Владимир Зарев за чудовищата в нас и около нас, за свободата и властта, за страха и любовта