Радко Пенев: Когато става въпрос за насилие, мълчанието не е злато - то е зло

Искаше ми се читателите да осъзнаят уязвимостта на човека, в когото са пропуснали да се вгледат, както и на онзи, с когото са се разминали на улицата, непосилната тежест на вината, онази, която всеки от нас носи под някаква форма

Купи книгата от
Радко Пенев: Когато става въпрос за насилие, мълчанието не е злато - то е зло