Франсоа-Анри Дезерабл пред "Литературни разговори": Литературата побеждава и чрез реалността, и чрез измислицата

Ние пишем не толкова в минало свършено, колкото в минало превърнато време. Оставаме верни на спомените си, но дали спомените ни остават верни на онова, което наистина се е случило? Нашата памет е основно въображение. Иначе, както би казал Гари, "морето би било просто солена вода"

Купи книгата от
Франсоа-Анри Дезерабл пред "Литературни разговори": Литературата побеждава и чрез реалността, и чрез измислицата