Камелия Кучер: За да си върнем правото да бъдем отделни индивиди, първо трябва да се откажем от него

Разликата в света се вижда ясно – светът е спрял, опустял, поема глътка въздух, почива си от нас. За разлики у хората обаче е твърде рано

Камелия Кучер: За да си върнем правото да бъдем отделни индивиди, първо трябва да се откажем от него