Валентин Дишев: Същността ни се възпроизвежда чрез белезите, за които сме сторили място

Поезията, в частност – като речеви акт, не може да не е социална. Защото е език. А в него всяко аз е ние. И е така от мига на възникването му, от онзи миг, в който езикът е заменил соченето с пръст

Купи книгата от
Валентин Дишев: Същността ни се възпроизвежда чрез белезите, за които сме сторили място