208

Разговор с Горан Войнович: Всяка история е своеобразна манипулация

Литературата е опит за разбиране на човека и най-хубавото доказателство, че разбирането не е нещо просто, а ние дори и вече не се стараем да сме разбираеми

208
Разговор с Горан Войнович: Всяка история е своеобразна манипулация