126

Галина Николова: Нещо в нас, на което му се въздиша, шумоизолира мълчанието

За мен поезията носи утеха дори и когато нещата, „влизащи“ в нея, сами по себе си не носят такава. Ако мога да го напиша, мога да го понеса

126
Галина Николова: Нещо в нас, на което му се въздиша, шумоизолира мълчанието