Ако харесате статията, подкрепете сайта - той зависи от вас.
503
Ако харесате статията, подкрепете сайта - той зависи от вас.

Георги Гаврилов: Не търсим калъпа, шаблона, тенденциозното

Един подход в откриването на нови имена е през ежедневното проследяване на излизащите текстове в литературната преса, онлайн списанията, социалните мрежи и т.н.

503
Георги Гаврилов: Не търсим калъпа, шаблона, тенденциозното