497

Георги Гаврилов: Не търсим калъпа, шаблона, тенденциозното

Един подход в откриването на нови имена е през ежедневното проследяване на излизащите текстове в литературната преса, онлайн списанията, социалните мрежи и т.н.

497
Георги Гаврилов: Не търсим калъпа, шаблона, тенденциозното