156

Колонката на Георги Цанков: Драго Янчар, Александър Шурбанов, Румяна Чолакова и още

За разлика от всички, които по повод годишнините си „се отчитат“ с „избрано“, Шурбанов ни поднася „нови стихотворения и приписки“ в елегантния том „Закуска с нар“

156
Колонката на Георги Цанков: Драго Янчар, Александър Шурбанов, Румяна Чолакова и още