176

Извънреден "четвъртък" на Георги Цанков: За новата журналистика (част 2)

За съжаление, политическата реалност в родината ни, безпринципното противопоставяне, лъжите и корупцията, не само ни поставят на едно от последните места по свобода на словото, те ни обричат на „балканизация“, на безмозъчно робуване на стереотипи и предразсъдъци

176
Извънреден "четвъртък" на Георги Цанков: За новата журналистика (част 2)