Колонката на Г. Цанков: Кирил Топалов и неговите софийски истории. Спомен за Марин Бодаков

Марин ни завеща, че светът може да се подобри с „малки стъпки, направо с точици“ – а издателството им, което Зорница непременно ще продължи да развива, е точно такава точица на добротата и на мъдростта

Колонката на Г. Цанков: Кирил Топалов и неговите софийски истории. Спомен за Марин Бодаков