Колонката на Георги Цанков: Преводните съкровища на Пролетния панаир на книгата

В следващите редове съм подготвил кратки анотации за моите фаворити сред документалните и художествените четива

Колонката на Георги Цанков: Преводните съкровища на Пролетния панаир на книгата