Книжните препоръки на издателство ЕРГО за панаира на книгата 2018

"Черният кабинет" от Макс Жакоб, "Савел" от Миклош Месьой, "Сладкият хаос" от Ото Толнаи и още нови заглавия

Книжните препоръки на издателство ЕРГО за панаира на книгата 2018