Людмила Улицка с нова книга - "Непрекъсната линия"

Повечето истории в книгата са обединени от темата за лъжата, с която в различни моменти и при различни обстоятелства се сблъсква героинята Женя

Купи книгата от
Людмила Улицка с нова книга - "Непрекъсната линия"