Кореспонденцията между Стефан Цвайг и Максим Горки в издание на "Ерго" (плюс ОТКЪС)

Двамата творци са необикновени явления в европейската духовност на миналото столетие. Въпреки тяхната всепризната значимост, те се различават коренно по своята същност, светоглед и литературна дейност

Кореспонденцията между Стефан Цвайг и Максим Горки в издание на "Ерго" (плюс ОТКЪС)