Неиздавани разкази и есета от Александър Вутимски - в луксозно издание

Биографията на лирика е пълна с трагизъм, а произведенията му преливат от съзерцание, меланхолия и съмнения. Няма друга такава фигура в българската културна действителност през 30-те и 40-те години

Неиздавани разкази и есета от Александър Вутимски - в луксозно издание