Излиза "Югославия, моя страна" - едно пътуване към прошката

Авторът Горан Войнович е словенски режисьор, сценарист, колумнист, поет и писател. С романа си надминава всички очаквания на читатели и критици, и си спечелва място сред най-интересните млади словенски писатели

Купи книгата от
Излиза "Югославия, моя страна" - едно пътуване към прошката