Продължение на "Под игото" с ново издание след 25 години

Романът на Иван Вазов е оспорван и хулен още с появата си. В това шесто самостоятелно издание илюстраторът Капка Кънева оформя епичния летопис за следосвобожденска България в нов том с част от оригиналните илюстрации на Обербауер

Продължение на "Под игото" с ново издание след 25 години