Емигрантският роман "Ангелски езици" от Димитър Динев отново на български език

„Ангелски езици” добива изключителна популярност в немскоезичната литература и представлява невероятно точен и трагикомичен портрет на България и Европа след края на Втората световна война

Емигрантският роман "Ангелски езици" от Димитър Динев отново на български език