"Утопия" на Томас Мор в ново, трето издание на български

Използван е преводът, който покойният проф. Александър Милев прави от латински език през 1970 г., а корицата и оформлението са дело на Милена Вълнарова

"Утопия" на Томас Мор в ново, трето издание на български