Епохалният труд на американския митолог Джоузеф Камбъл "Силата на мита" излиза в ново издание

Ученият изследва и тълкува митовете, техните образи и сюжети, функциите им в различните култури, като ги съпоставя и подрежда в контекста на духовното развитие на човечеството във всяко едно кътче на планетата

Епохалният труд на американския митолог Джоузеф Камбъл "Силата на мита" излиза в ново издание