Акценти, събития и участници в Софийския международен литературен фестивал 2019

Тазгодишното издание ще представи многообразието на френскоезичната литература. За първи път ще бъде включен разговор за публицистиката, с който ще се постави началото на интегриране на нехудожествена литература във фестивалната програма

Акценти, събития и участници в Софийския международен литературен фестивал 2019