"Югославия. Мир, война, разпадане" - съдбата на Югославия през погледа на Ноам Чомски

Балканите и бурната история на бивша Югославия са сред основните теми в съчиненията на един от най-влиятелните интелектуалци на XX век

"Югославия. Мир, война, разпадане" - съдбата на Югославия през погледа на Ноам Чомски