"Равелщайн" – последният роман на Сол Белоу излиза на български

Книгата е издадена за първи път в САЩ през април 2000 г., само няколко месеца преди авторът ѝ да навърши 85 години, и предизвиква мълниеносен интерес и обществен скандал

"Равелщайн" – последният роман на Сол Белоу излиза на български