"Портрет на художника като млад" излиза и в самостоятелно издание с твърди корици

Преводът е същият както на предишните две издания и е дело на изтъкнатия познавач на Джойсовото творчество Николай Б. Попов. Това е най-личният роман на ирландеца, боготворен като най-влиятелната фигура в литературата на ХХ век

"Портрет на художника като млад" излиза и в самостоятелно издание с твърди корици