Александър Секулов с нов роман - "Жена на вятъра"

Ето какво пише за книгата писателката Елена Алексиева: "Да останеш жив – и да продължиш да оставаш жив, независимо какво се случва, независимо дори от самия живот – е само по себе си история. Такава история разказва Александър Секулов

Купи книгата от
Александър Секулов с нов роман - "Жена на вятъра"