"Война и мир" в ново луксозно четиритомно издание с илюстрации на Теодор Ушев

"Война и мир" е забележителна смесица между реализъм, историческа проза и философия. За изданието е използван класическият превод на Константин Константинов от 1957 г.

Купи книгата от
"Война и мир" в ново луксозно четиритомно издание с илюстрации на Теодор Ушев