Третият том на "Строителите на съвременна България" – как да противостоиш на Русия

Големият публицист, историограф и дипломат работи десетилетия върху него, но не доживява да го види. Първото издание на тома е през 2009 г., а сега "Лист" го преиздава с твърди корици

Третият том на "Строителите на съвременна България" – как да противостоиш на Русия