92

Два важни романа, свързани с Германия, излизат с логото на "Лист"

Това са "Берлин – Александерплац. Историята на Франц Биберкопф" на Алфред Дьоблин и "Империя" на Кристиан Крахт

92
Два важни романа, свързани с Германия, излизат с логото на "Лист"