Аксиния Михайлова: На стиховете вече умишлено и целенасочено се прави "лифтинг"

И понеже жанровите граници вече са тотално размити, а езикът – средство, с което всички си служим, вече всяко изречение, накъсано на синтагми и отделни думи, подредени вертикално, претендира да бъде стихотворение

Аксиния Михайлова: На стиховете вече умишлено и целенасочено се прави "лифтинг"