Ако харесате статията, подкрепете сайта - той зависи от вас.
198
Ако харесате статията, подкрепете сайта - той зависи от вас.

Рецензия: Петя Накова, "Годината на осемте химии"

Ракът е една от реалностите на XXI век, но въпреки това "има толкова възможности за оцеляване", обнадеждава всички тях тази книга. Силно, силно я препоръчвам, защото освен тежка, тя е и безкрайно жизнеутвърждаваща

198
Купи книгата от
Рецензия: Петя Накова, "Годината на осемте химии"