Ако харесате статията, подкрепете сайта - той зависи от вас.
538
Ако харесате статията, подкрепете сайта - той зависи от вас.

Рецензия: Петър Денчев, "Малкият бог на земетръса" - себеразбирането като познание за собствените ни катастрофи

Романът прави психологическа и философска дисекция на една връзка. Резултатът е интелектуална проза, която обаче е четивна и държи любопитството с тънка нишка мистерия

538
Купи книгата от
Рецензия: Петър Денчев, "Малкият бог на земетръса" - себеразбирането като познание за собствените ни катастрофи