Рецензия: "Бегуни" на Олга Токарчук и всепроникващата метафора на пътуването

Романът изцяло излиза от жанровите стандарти, за да се превърне сам в едно пътуване, което разказва за пътуването. В една инвентаризация на пътешествието, от една страна, и от друга - на човешкото тяло - този съвършено опакован багаж, с който сме снабдени за пътуването си през живота

Купи книгата от
Рецензия: "Бегуни" на Олга Токарчук и всепроникващата метафора на пътуването