Ако харесате статията, подкрепете сайта - той зависи от вас.
349
Ако харесате статията, подкрепете сайта - той зависи от вас.

Рецензия: "Смисълът на живота", Тери Игълтън - за смисъла като въпрос, отговор или 42

Игълтън проследява как "големият въпрос" е тревожел умовете ни в исторически план, като разглежда края на викторианската епоха, противопоставена на модернизма и постмодернизма. За целта разсъждава как трите основни стожера на смисъла - религия, култура и сексуалност - постепенно са променяли ролята и значението си, отваряйки място за ерзац и фалшиви ценности

349
Купи книгата от
Рецензия: "Смисълът на живота", Тери Игълтън - за смисъла като въпрос, отговор или 42