Рецензия: "Свещите изгарят докрай", Шандор Мараи

Изумително е как само в 160 страници е изградена толкова въздействаща, плътна, жива, психологически наситена история, при положение че повече от половината от нея е представена под формата на монолог

Рецензия: "Свещите изгарят докрай", Шандор Мараи