Забележителният Гайто Газданов - три романа на нивото на световната класика

Опирайки се на класическата руска традиция, Газданов търси и открива свой собствен литературен път, свой авангард, своя поетика. Забележителна е способността му да фиксира психологическите състояния на героите си и да изгражда релефна карта на душевната чувствителност

Купи книгата от
Забележителният Гайто Газданов - три романа на нивото на световната класика