Рецензия: "Някой си господин Пекелни", Франсоа-Анри Дeзерабл - по следите на литературните първообрази

Романът задава фундаменталните въпроси за смисъла на литературата, достоверността на първообразите и природата на паметта. Той се нагърбва с въпроса кое е литература и кое не, тръгвайки по стъпките на един бегъл герой

Купи книгата от
Рецензия: "Някой си господин Пекелни", Франсоа-Анри Дeзерабл - по следите на литературните първообрази