Романът "Улици и кораби.Gm" - за човеколюбивата проза на Иван Станков

С големите си теми, образния език и изящния стил, качеството на неговата проза не отстъпва по нищо на други български автори, за които се говори много повече, понякога незаслужено. Иван Станков разказва човешки истории с особено и сякаш позабравено и старомодно човеколюбие

Купи книгата от
Романът "Улици и кораби.Gm" - за човеколюбивата проза на Иван Станков