"Три пиеси" на Нинко Кирилов: антифеминизъм и свят, разпаднат на бъбриви монолози

Трите пиеси в сборник се въртят около отношенията в съвременни двойки - и случили се, и неслучили се - статут, който непрекъснато е поставян под съмнение. Защото какво изобщо е осъществена двойка? Коя близост е легитимна? В кой свят - реалния или виртуалния - имаме повече възможности да бъдем истински?

"Три пиеси" на Нинко Кирилов: антифеминизъм и свят, разпаднат на бъбриви монолози