"Лавър" - съвременно житие на каещ се грешник и роман за едновременността на историята

В основата на светостта стои грях, най-големите светци възприемат себе си като най-големите грешници, а в последните дни хората ще се спасяват само със смирение. Това дълбоко православно разбиране - и православното светоусещане изобщо - съвършено се въплъщава в протагониста Арсений

"Лавър" - съвременно житие на каещ се грешник и роман за едновременността на историята