"Ето ме" - много еврейска книга за малкия живот, отразен в трагедията на Авраам и Исаак

Още от заглавието си "Ето ме" (на ивирт - онова старозаветно "инени", което сме чували с дрезгаво-стъмнения глас на Ленърд Коен) заявява себе си като много еврейска книга, в която са заложени универсални библейски архетипи

Купи книгата от
"Ето ме" - много еврейска книга за малкия живот, отразен в трагедията на Авраам и Исаак